73

Medycyna – co to za nauka?

medycyna (34)Medycyna to nauka o zdrowiu i chorobach człowieka, a także o ich zapobieganiu i leczeniu. Wyróżniana jest także medycyna weterynaryjna, która dotyczy tego samego, ale w odniesieniu do zwierząt. Medycyna zaczęła rozwijać się już w starożytności. Za jej prekursora z tamtych czasów uznaje się Hipokratesa. Jednym z ojców nowożytnej medycyny był Paracelsus. Nauki podstawowe medycyny to anatomia, biochemia, biofizyka, biologia medyczna, embriologia, fizjologia, histologia i immunologia. Rozwój medycyny przyczynił się do wykształcenia szeregu specjalizacji, z których można wymienić alergologię, internę, chirurgię, ortopedię, dermatologię, diabetologię, ginekologię i wiele innych. Medycyna jest nauką empiryczną, co oznacza, że opiera się na doświadczeniu i analizie faktów. Na ich podstawie podejmowane są decyzje o wszelkich działaniach związanych z leczeniem czy zapobieganiem chorobom. Istnieje też pojęcie medycyny niekonwencjonalnej, która polega na stosowaniu metod słabo opartych na faktach, dlatego odrzucanych przez medycynę opartą na badaniach naukowych.

Podobne artykuły tematyczne o zdrowiu:

About the author:

http://www.chwilowki-bez-bik.eu